Taneční obor

Taneční obor se zaměřuje na klasický, současný a lidový tanec. Specifikou naší ZUŠ je cílená, v širokém záběru realizovaná předškolní výchova a výuka dětí v tanečním oboru. Vybrané, talentované děti z MŠ mají možnost navštěvovat Taneční přípravku nebo Přípravnou taneční výchovu od 5, výjimečně od 4 let věku. Výuka probíhá v tanečním sále školy, který je standardně vybaven.

Vyučující tanečního oboru je pí. uč.  Olga Pilátová.

Korepetitorem  je p. uč. František Procházka.