CENÍK 

ZA PRONÁJEM HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ

ZE ŠKOLNÍHO ARCHIVU ZUMŠ VLACHOVO BŘEZÍ

 

Kupní cena nástroje :    Měsíční poplatek za pronájem :

 

do 5.000,- Kč                50,- Kč

 

do 10.000,- Kč              80,- Kč

 

do 20.000,- Kč            100,- Kč

 

do 30.000,- Kč            200,- Kč

 

do 40.000,- Kč            300,- Kč

 

nad 40.000,- Kč          400,- Kč

 

 

Tento Ceník za pronájem hudebních nástrojů ze školního archivu ZUMŠ Vlachovo Březí vstupuje v platnost od 4. 9. 2017 a výše uvedené měsíční poplatky jsou platné pouze na období 1 školního roku

 

           S každým dalším výpůjčním rokem se základní částka navyšuje o dalších 30%.

                         Projednáno a schváleno na pedagogické radě ZUMŠ dne 29. 8. 2017.

 

     

 

                         

Ve                                Ve Vlachově Březí, 29. 8. 2017    Tatjana Tláskalová

ředit                                                                                   ředitelka ZUMŠ