CENÍK ZA PRONÁJEM  HUDEBNÍCH  NÁSTROJŮ

  ZE  ŠKOLNÍHO  ARCHIVU  ZUMŠ  VLACHOVO  BŘEZÍ

 Kupní cena nástroje :                     Měsíční poplatek za pronájem :

           do   5.000,- Kč                                        50,- Kč

           do 10.000,- Kč                                        80,- Kč

         nad 10.000,- Kč                                      100,- Kč

 

Tento Ceník za pronájem hudebních nástrojů ze školního archivu ZUMŠ Vlachovo Březí vstupuje
v platnost od 1. 10. 2012 a výše uvedené měsíční poplatky jsou platné pouze na období 1 školního roku.

S každým dalším výpůjčním rokem se základní částka navyšuje o dalších 30%.

Projednáno a schváleno na pedagogické radě ZUMŠ dne 27. 9. 2012

Ve Vlachově Březí, 27. 9. 2012                                                          Tatjana Tláskalová, ředitelka ZUMŠ