Přijímací řízení

Přijetí, průběh a ukončení vzdělávání v ZUŠ řeší Vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání.

Přijímací řízení na školní rok 2022-23 pro hudební obor se uskuteční v pondělí 16. a v úterý 17.5., pro taneční obor v úterý 17.5. Vždy od 15 do 18 hodin v prostorách ZUŠ. 

Můžete nejprve vyplnit předběžnou přihlášku on-line, která řízení urychlí -  odkaz: předběžná přihláška.

Ty, kteří přihlášku vypní, budeme telefonicky kontaktovat a domluvíme přesný termín osobní schůzky.

Hlavní body talentové zkoušky pro uchazeče o studium HUDEBNÍHO oboru na naší ZUŠ :

1. zazpívat 1 českou lidovou píseň dle vlastního výběru
2. zazpívat předehrané krátké melodické úryvky (hra na ozvěnu č.1)
3. zatleskat předtleskané krátké rytmické úryvky (hra na ozvěnu č.2)
4. sluchem rozlišit předehrané tóny na klavíru podle kategorie :
    vysoké (ptáčci) - střední (žáby) - hluboké (medvědi)
5. popřípadě předvést dosud získané dovednosti na hudební nástroj, o který má uchazeč
    zájem (není však podmínkou !)

Hlavní body talentové zkoušky pro uchazeče o studium TANEČNÍHO oboru na naší ZUŠ :

1. zkouška fyzických dispozic (vytočení nohou, propnutí nártů….)
2. pružnost a malá akrobacie ( kotoul, hvězda…)
3. základní prvky pohybové výchovy (chůze, běh, poskok, přeskok...)
4. vytleskávání rytmu 

Tato kritéria jsou uplatňována v různé míře náročnosti s ohledem na věk uchazeče, tj. jinak se přistupuje a posuzuje dítě předškolního věku (z MŠ) a jinak žák ZŠ, popř. SŠ.

Dle Vyhlášky o ZUŠ přijímáme ke studiu HO děti od 5 let věku.