Tyto jarní pozdravy pro vás nahráli žáci a učitelé ZUŠ v době distančního vzdělávání přímo v online učebnách, jako domácí videa a nově už i z prezenční výuky v ZUŠ. Učitelé pro vás také nahráli Koncert duchovní hudby v kostele Zvěstování Páně. Přijměte naše jarní nahrávky jako malý dárek pro povzbuzení a dobrou náladu.

Desátý jarní pozdrav od žáků
účinkují žáci hudebního oboru: Jana Čurdová, Michael Novotný, Adéla Nechoďdomů, Žaneta Nechoďdomů, Ivana Majerová, Nela Nechoďdomů, Ina Vardanyanová, Adéla Čužnová, Kristýna Kubaštová, Anna Zíková

Devátý jarní pozdrav od žáků
účinkují žáci hudebního oboru: Stella Halabrínová, Patrik Adam, Nikol Remiášová, Ema Pártlová, Ema Halabrínová, Kristýna Fiedlerová, Josef Kislinger, Matyáš Říha, Zuzana Jínová, Marie Anna Ulejová, Ester Vančurová, Filip Vaněček

Jarní balíček žáků dramatického souboru DRAK - vlastní příběhy a jarní přání
účinkují: Zoe Jungwirthová, Hanna Van der Auwera, Jana Čurdová, Lucie Beránková, Markéta Smolenová, Kamila Caisová, Michaela Švancarová

Osmý jarní pozdrav od žáků
účinkují žáci hudebního oboru: Gabriel Jakš, Adéla Hužerová, Tomáš Beneš, Šimon Tesárek, Markéta Šoborová, Jana Čurdová, Marie Anna Ulejová, Václav Růžička, Jakub Hrdina, Adéla Urbanová, Ester Vančurová, Anna Zíková

Sedmý jarní pozdrav od žáků
účinkují žáci hudebního oboru: Zuzana Švancarová, Petr Hůrský, Patricie Hrubcová, Zuzana Fiedlerová, Matouš Smékal, Pavel Capůrka, Michaela Švancarová, Zuzana Jínová, Kristýna Kubaštová

Šestý jarní pozdrav od žáků
účinkují žáci hudebního oboru: Jasmína Alpaková, Miroslav Vlk, Kristýna Matulková, Pavel Pinter, Zuzana Jínová,  Aneta Diblíková, Ina Vardanyanová, Anežka Veselková

Pátý jarní pozdrav od žáků
účinkují žáci hudebního oboru: Zoe Jungwirthová, Patrik Adam, Nikol Remiášová, Monika Matějeková, Kryštof Jína, Amálie Blažíčková, Hanna Van der Auwera, Filip Zmrhal, Viktorie Čermáková, Hana Bednaříková

Čtvrtý jarní pozdrav od žáků - pásmo písniček a básniček o jaru
účinkují žáci hudebního oboru: Adéla Albertová, Tereza Vlachová, Eliška Pártlová, Petr Hůrský, Tereza Štouralová, Šimon Tesárek, Hanna Van der Auwera, Eliška Fidlerová, Alžběta Vlková, Zuzana Fiedlerová
žáci dramatického souboru DRAK: Kamila Caisová, Jana Čurdová, Michaela Švancarová, Zoe Jungwirthová

Třetí jarní pozdrav od žáků - pásmo písniček a básniček o jaru
účinkují žáci hudebního oboru: Michael Novotný, Lucie Antoni, Viktorie a Amálie Blažíčkovy, Patricie Hrubcová, Kateřina Půbalová, Jakub Pavlištík, Matouš Smékal, Michal Petrů a Lukáš Svěchota, Josef Kislinger, Matyáš Říha, Jasmína Alpaková
žáci dramatického souboru DRAK: Lucie Beránková, Markéta Smolenová, Michaela Švancarová, Hanna Van der Auwera

Druhý velikonoční pozdrav od učitelů ZUŠ z kostela Zvěstování Páně
účinkují: Ani Vardanyan - sólový zpěv, Petr Zíka - saxofon, Milan Zíka - kytara, Tatjana Tláskalová - varhanní doprovody, Bohumil Tetour - varhany sólo

První velikonoční pozdrav od učitelů ZUŠ z kostela Zvěstování Páně
účinkují: Petr Zíka - hoboj, Ani Vardanyan - sólový zpěv, Milan Zíka - housle, Veronika Maříková - akordeon, Lenka Kováčová - flétna, Tatjana Tláskalová - varhanní doprovody, Bohumil Tetour - varhany sólo

Druhý jarní pozdrav od žáků
účinkují žáci hudebního oboru: K.Fiedlerová, M.Lašák, Z.Jungwirthová, P.Pinter, J.Ulejová, E.Vančurová, D.Louženský, Z.Klímová, A.Urbanová a žáci tanečního oboru

První jarní pozdrav od žáků
účinkují žáci hudebního oboru: S.Halabrínová, M.Vašíček, M.Šoborová, Z.Švancarová, M.Hořínek, E.Halabrínová, Z.Klímová, B.Mádlová, Z.Jínová, A.Diblíková, D.Louženský, V.Hořínková, E.Vančurová