Tyto jarní pozdravy pro vás nahráli žáci a učitelé ZUŠ v době distančního vzdělávání přímo v online učebnách nebo jako domácí videa. Učitelé pak mají pro vás připravené i nahrávky z kostela Zvěstování Páně. Přijměte to od nás jako malý dárek pro povzbuzení a dobrou náladu s příchodem jara.

Šestý jarní pozdrav od žáků
účinkují žáci hudebního oboru: Jasmína Alpaková, Miroslav Vlk, Kristýna Matulková, Pavel Pinter, Zuzana Jínová,  Aneta Diblíková, Ina Vardanyanová, Anežka Veselková

Pátý jarní pozdrav od žáků
účinkují žáci hudebního oboru: Zoe Jungwirthová, Patrik Adam, Nikol Remiášová, Markéta Matějeková, Kryštof Jína, Amálie Blažíčková, Hanna Van der Auwera, Filip Zmrhal, Viktorie Čermáková, Hana Bednaříková

Čtvrtý jarní pozdrav od žáků - pásmo písniček a básnček o jaru
účinkují žáci hudebního oboru: Adéla Albertová, Tereza Vlachová, Eliška Pártlová, Petr Hůrský, Tereza Štouralová, Tomáš Tesaárek, Hanna Van der Auwera, Eliška Fidlerová, Alžběta Vlková, Zuzana Fiedlerová
žáci dramatického souboru DRAK: Kamila Caisová, Jana Čurdová, Michaela Švancarová, Zoe Jungwirthová

Třetí jarní pozdrav od žáků - pásmo písniček a básniček o jaru
účinkují žáci hudebního oboru: Michael Novotný, Lucie Antoni, Viktorie a Amálie Blažíčkovy, Patricie Hrubcová, Kateřina Půbalová, Jakub Pavlištík, Matouš Smékal, Michal Petrů a Lukáš Svěchota, Josef Kislinger, Matyáš Říha, Jasmína Alpaková
žáci dramatického souboru DRAK: Lucie Beránková, Markéta Smolenová, Michaela Švancarová, Hanna Van der Auwera

Druhý velikonoční pozdrav od učitelů ZUŠ z kostela Zvěstování Páně
účinkují: Ani Vardanyan - sólový zpěv, Petr Zíka - saxofon, Milan Zíka - kytara, Tatjana Tláskalová - varhanní doprovody, Bohumil Tetour - varhany sólo

První velikonoční pozdrav od učitelů ZUŠ z kostela Zvěstování Páně
účinkují: Petr Zíka - hoboj, Ani Vardanyan - sólový zpěv, Milan Zíka - housle, Veronika Maříková - akordeon, Lenka Kováčová - flétna, Tatjana Tláskalová - varhanní doprovody, Bohumil Tetour - varhany sólo

Druhý jarní pozdrav od žáků
účinkují žáci hudebního oboru: K.Fiedlerová, M.Lašák, Z.Jungwirthová, P.Pinter, J.Ulejová, E.Vančurová, D.Louženský, Z.Klímová, A.Urbanová a žáci tanečního oboru

První jarní pozdrav od žáků
účinkují žáci hudebního oboru: S.Halabrínová, M.Vašíček, M.Šoborová, Z.Švancarová, M.Hořínek, E.Halabrínová, Z.Klímová, B.Mádlová, Z.Jínová, A.Diblíková, D.Louženský, V.Hořínková, E.Vančurová