Hudební obor ZUŠ

V hudebním oboru je kladen důraz na kvalitní individuální výuku nástrojové hry, včetně malých komorních seskupení a dále na výuku sborového zpěvu.

Specifikou naší ZUŠ je cílená, v širokém záběru realizovaná předškolní výchova a výuka dětí v hudebním oboru. Učitelé ZUŠ jednak pravidelně navštěvují MŠ, kde pracují s dětmi dle zájmu rodičů v kroužku HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA a ZPÍVÁNKY a jednak v ZUŠ standardně vyučují vybrané, talentované děti z MŠ ve studijním zaměření Přípravné hudební výchovy, vč. nástrojové výuky, a to od 5 let věku.

Vybavení naší ZUŠ je standardní a dostačující pro zabezpečení kvalitní výuky žáků. Kmenové pracoviště ve Vlachově Březí disponuje 7 vybavenými učebnami pro výuku hudebního oboru.

Přehled pedagogů HO a vyučovaných předmětů

    AMBROŽ Filip                                               bicí nástroje
    BOŠKOVÁ Věra, Mgr.                                   PHV, HN, kytara
    ČEKAN Oto                                                   zobcová flétna, trombon, trubka   
    KOVÁČOVÁ Lenka                                       klavír, příčná a zobcová flétna
    MAŘÍKOVÁ Veronika
                                   akordeon
    PROCHÁZKA František
                               klarinet, saxofon, basová kytara
    TETOUR Bohumil                                         zobcová flétna, trubka, klavír
   
TLÁSKALOVÁ Tatjana                                 klavír, PHV, HN, sborový zpěv, dramat. soubor  
    VARDANYAN Ani                                          sólový zpěv       
   
ZÍKA Milan, Mgr.                                           housle, kytara
    ZÍKA Petr, Mgr.                                             klarinet, saxofon, hoboj, zobcová flétna, PHV, HN