Hudební obor ZUŠ

V hudebním oboru je kladen důraz na kvalitní individuální výuku nástrojové hry, včetně malých komorních seskupení a dále na výuku sborového zpěvu.

Specifikou naší ZUŠ je cílená, v širokém záběru realizovaná předškolní výchova a výuka dětí v hudebním oboru. Učitelé ZUŠ jednak pravidelně navštěvují MŠ, kde pracují s dětmi dle zájmu rodičů v kroužku HUDEBNÍ PŘÍPRAVKA a ZPÍVÁNKY a jednak v ZUŠ standardně vyučují vybrané, talentované děti z MŠ ve studijním zaměření Přípravné hudební výchovy, vč. nástrojové výuky, a to od 5 let věku.

Vybavení naší ZUŠ je standardní a dostačující pro zabezpečení kvalitní výuky žáků. Kmenové pracoviště ve Vlachově Březí disponuje 7 vybavenými učebnami pro výuku hudebního oboru.

Přehled pedagogů HO a vyučovaných předmětů

    AMBROŽ Filip                                               bicí nástroje
    BOŠKOVÁ Věra, Mgr.                                   PHV, HN, kytara
    ČEKAN Oto                                                   zobcová flétna, tenor, trubka   
    KOVÁČOVÁ Lenka                                       klavír, příčná a zobcová flétna
    MAŘÍKOVÁ Veronika
                                   akordeon
    PROCHÁZKA František
                               klarinet, saxofon
    TETOUR Bohumil                                         zobcová flétna, klavír
   
TLÁSKALOVÁ Tatjana                                 klavír, HN, sólový a sborový zpěv, dramat. soubor  
    VARDANYAN Ani                                          sólový zpěv       
   
ZÍKA Milan, Mgr.                                           PHVHN, housle, kytara
    ZÍKA Petr, Mgr.                                             klarinet, saxofon, zobcová flétna