HUDEBNÍ  KURZY  PRO  DOSPĚLÉ

Hudební kurzy při ZUŠ jsou výhradně určeny dospělým (plnoletým) uchazečům.

Svou náplní a rozsahem v žádném ohledu nenahrazují řádné studium SPD v rámci ZUŠ.

Hudební kurzy pro dospělé při ZUŠ probíhají třikrát ročně v termínech :

    a/ říjen – prosinec (podzimní kurz)

    b/ leden - březen (zimní kurz)

    c/ duben – červen (jarní kurz)

Přihlásit se mohou uchazeči kdykoliv během školního roku.

Každý kurz má 10 lekcí, jednotlivá lekce trvá 45 nebo 60 minut. Kurz vede kvalifikovaný lektor s příslušnou nástrojovou aprobací, pověřený ředitelkou školy. 

Lektor zodpovídá za kvalitní a odborné vedení kurzu a za dodržení stanovených podmínek ze strany pořadatele.

Výše kurzovného činí :  a) 1 500,- Kč za 10 lekcí po 45 minutách

                                         b) 2 000,- Kč za 10 lekcí po 60 minutách. 

Přihlášky do hudebních kurzů pro dospělé lze vyzvednout u ředitelky ZUMŠ.