Školní dramatický soubor DRAK

               Další specifikou naší školy je dlouholetá činnost školního dramatického souboru DRAK, který je tvořen převážně žáky našeho hudebního či tanečního oboru a který při škole funguje již od r. 1994. Přestože naše ZUŠ nemá oficiálně otevřen literárně-dramatický obor, umožňuje žákům, kteří mají zájem o literárně-dramatickou výchovu, vzdělávat se v této disciplíně alespoň prostřednictvím činnosti školního dramatického souboru, který se schází pravidelně 1x za týden. Vystupuje několikrát do roka s vlastními autorskými programy, popř. drobnými divadelními vstupy doplňuje hudební vystoupení žáků při různých příležitostech. Zájemci o práci v tomto souboru se mohou přihlásit u vedoucí souboru.

Vedoucí souboru : pí. uč. Tatjana Tláskalová.