Blahopřejeme Janu Plachtovi k 1. místu v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje, Ester Podlešákové, která ve hře na dechové nástroje získala 3.místo. Dále blahopřejeme všem žákům tanečního oboru, kteří získali bronzové pásmo v krajském kole soutěže ZUŠ.