V září 1991 byla díky zájmu a pochopení tehdejšího vedení obce zřízena ve Vlachově Březí samostatná Základní umělecká škola s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem se stala Obec Vlachovo Březí. Obecní ZUŠ měla zpočátku hudební a výtvarný obor, ve školním roce r. 1993/94 přibyl obor taneční. Ve školním roce 1995/96 byl výtvarný obor na ZUŠ uzavřen. Od toho data funguje obecní ZUŠ jako dvouoborová, tj. vyučuje se zde hudební a taneční obor.

Škola má zároveň dvě pobočky, a to v Husinci a ve Strunkovicích nad Blanicí. Na obou místech se vyučuje pouze hudební obor. Významným mezníkem v historii školy se stal rok 1994, kdy se k obecní ZUŠ připojila místní Mateřská škola. Vznikl experimentální subjekt ZUMŠ Vlachovo Březí, v té době jediný svého druhu v ČR. Od r. 1995 je náš školní subjekt zařazen v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR pod názvem ZUŠ a MŠ Vlachovo Březí, s celkovou kapacitou 180 žáků na úseku ZUŠ.
Kontakt

Základní umělecká škola
a Mateřská škola

Komenského 346
384 22 Vlachovo Březí

IČ: 60098767
IZO: 600063259

tel.:
+420 388 320 198
tel.: +420 388 320 199

e-mail: 
zums.vlachovo.brezi
@gmail.com