Mezinárodní  sborový  festival 
hudebního  romantismu

–  s  cenou  prof. Václava  Matouška  –

Vlachovo  Březí

     Festival si klade za cíl podpořit hudební dění v oblasti amatérského sborového zpívání a svým specifickým zaměřením doplnit v řadě stávajících sborových festivalů a přehlídek na území ČR chybějící orientaci na období hudebního romantismu. Festival MSFHR chce přinést „renesanci“ romantické sborové tvorby, návrat k hudbě tzv. národních škol, k ideám a tradicím romantismu.

    Těžištěm festivalu je Soutěžní přehlídka MSFHR pro zúčastněné amatérské pěvecké sbory, která je zaměřena na interpretaci sborové tvorby období romantismu. Výkony pěveckých sborů hodnotí odborná porota, složená z předních sbormistrů, hudebních pedagogů a skladatelů. Oceněným pěveckým sborům jsou tradičně na Závěrečném koncertě MSFHR předány odbornou porotou ceny, a to zejména Hlavní cena prof. Václava Matouška - absolutnímu vítězi, dále Cena za nejlepší provedení romantické sborové skladby a Cena za  pozoruhodné nastudování skladby soudobého skladatele na romantický námět.                                                                                      

     Kromě Soutěžní přehlídky MSFHR probíhá řada festivalových koncertů, a to nejen ve Vlachově Březí, ale také na dalších koncertních místech regionu – např. na Státním zámku Kratochvíle u Netolic nebo v Prachaticích, ve Vimperku a v Husinci. Festivalový program tradičně vrcholí slavnostním Závěrečným koncertem s orchestrem, kde společně účinkují všechny zúčastně pěvecké sbory za doprovodu amatérského orchestrálního sdružení „Pošumavská komorní filharmonie“.

    V rámci festivalu se pravidelně uskutečňuje tzv. Sborová dílna Václava Matouška, v níž probíhá pod odborným vedením nácvik vybraných sborových skladeb pro společné koncertní provedení na Závěrečném koncertu s orchestrem.

Najdete nás také na facebooku HTTPS://www.facebook.com/MSFHRVB/