03.04.2019 14:27

zápis do MŠ

Základní umělecká škola a Mateřská škola, Vlachovo Březí

Komenského 346, 384 22 Vlachovo Březí

IČO : 60098767 * IZO : 60063259

 

O Z N Á M E N Í

ZUMŠ Vlachovo Březí, zastoupená ředitelkou Tatjanou Tláskalovou, oznamuje, že

 

ve čtvrtek 9. května 2019

od 9.00 – do 15.00 hod

 

proběhne

dle § 34 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb. (Školského zákona)

ve znění novely č. 178/2016 Sb.

 

ZÁPIS DĚTÍ

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2019 / 2020

 

do Mateřské školy PASTELKA

v rámci ZUMŠ Vlachovo Březí.

 

Formuláře Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

včetně kritérií pro přijímání jsou k dispozici v kanceláři MŠ.

 

Zákonné zástupce dětí žádáme, aby se k zápisu dostavili

s již vyplněnou Žádostí o přijetí dítěte do MŠ, s rodným listem dítěte,

s průkazem totožnosti zákonného zástupce

a s potvrzením dětského lékaře, že je dítě řádně očkováno

a může navštěvovat mateřskou školu.

Děkujeme za pochopení !!!

 

MŠ PASTELKA se moc těší na všechny nové děti !

 

Ivana V e b e r o v á                 Tatjana T l á s k a l o v á

vedoucí učitelka                 MŠ ředitelka školy

—————

Zpět