17.07.2019 12:48

výše úplaty za předškolní vzdělávání na období letních prázdnin

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

ředitelka ZUMŠ Vlachovo Březí - úsek mateřské školy, podle § 123 odst.1 a 4
Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (Školský zákon), a podle § 6 Vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání,

 

s t a n o v u j e

(dle § 3 Vyhlášky MŠMT č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání),

následující výši úplaty za předškolní vzdělávání

na úseku mateřské školy Pastelka

v rámci ZUMŠ Vlachovo Březí

na období letních prázdnin, tj.

od 1.7.2019 - do 31.8.2019

 

                                                         1. Na měsíc ČERVENEC 2019:

vzhledem k tomu, že v červenci byl provoz našín MŠ uzavřen pouze 5 vyučovacích dní

nebude na toto období úplata snížena,

tj. děti, které v uvedeném období MŠ navštěvovaly,

budou platit stanovenou částku 410 Kč v plné výši.

       

                                    2. Na měsíc SRPEN 2019:

vzhledem k tomu, že v srpnu bude provoz naší MŠ uzavřen 7 vyučovacích dní

bude na toto období úplůata pokrácena,

tj. děti, které v uvedeném období MŠ navštěvovaly,

budou platit částku ve výši 300 Kč.

 

                                3. Dětem, které v době  letních prázdnin MŠ nenavštěvovaly,

bude úplata snížena ze základní částky o 50%,

tj. výše úplaty bude činit 205 Kč.

 

žádost o snížení úplaty nemusejí zákonní zástupci vyplňovat,
částka bude dětem snížena automaticky.

 

Ve Vlachově Březí, 15.7.2019      Tatjana Tláskalová, ředitelka ZUMŠ

—————

Zpět