08.06.2021 11:17

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom touto cestou poděkovali našim vlachovobřezským dobrovolným hasičům

( Martinovi, Vaškovi a Šimonovi ),

kteří pro všechny naše děti připravili velmi poutavou a zajímavou ukázku své práce.

Děti mohly vidět vybavení hasičského auta, hasičskou výstroj i výzbroj :-),

zkusily si samy hadicí sestříknout  PET láhev ze stolku,

proběhly si vyznačený slalom a závěrem za všechno dostaly  sladkou odměnu.

Byl to pro nás všechny krásný zážitek a my za něj ještě jednou velmi DĚKUJEME !!!

—————

Zpět