24.03.2020 11:18

Informace k zápisu dětí k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021


Vzhledem k Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní
docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021 (Praha, 18. 3. 2020 Č. j.:
MSMT-12639/2020-1)
vydávám tato pravidla pro pořádání Zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 do
Základní školy profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice.


A) osobní předání Žádosti o přijetí - bez přítomnosti dětí - upřednostňujeme
Termín: pátek 17. dubna (13:00 – 17:00) a sobota 18. dubna (9:00 – 10:30)
- V případě, že se zákonný zástupce dítěte nemůže zápisu ve výše uvedených termínech
dostavit, domluví se s vedením školy na náhradním termínu
Průběh
Zákonný zástupce:
- Podá ve škole Žádost o přijetí a Dotazník pro rodiče (vyplníte doma nebo ve škole – ke stažení
  na webových stránkách školy www.zs-vlachovobrezi.net)
- Předloží rodný list dítěte ke kontrole
- Obdrží registrační číslo


B) podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole
- datová schránka
- email s elektronickým podpisem
- poštou (originál žádosti o přijetí)


V případě, že zákonný zástupce podává žádost o Odklad povinné školní docházky:
-  Podá vyplněnou Žádost o odklad
-  Dodá kladné Doporučení školského poradenského zařízení
-  Dodá doporučující stanovisko odborného lékaře


Ve Vlachově Březí 24. března 2020
Mgr. Michal Novotný
ředitel školy

—————

Zpět