STONOŽKY

Školní rok 2022 / 2023

počet dětí : 18

věkové složení : 3 - 4,5 roku

p. učitelky : Anna Lebedová 

                            Mgr. Yveta Smolenová

 

Naším záměrem je vytvořit láskyplné a příjemné prostředí. Chceme mít třídu plnou zvídavých a sebevědomých dětí.  
Hrajeme si, tvoříme, dovádíme. Snažíme se být třídou, kde se všichni navzájem respektují, kde se cítíme spokojeně a bezpečně. Společně objevuje svět kolem nás. Za pomoci písniček, básniček a tradičních činností získáváme a upevňujeme zkušenosti a dovednosti, které děti uplatní při řešení běžných životních situací.

Činnosti jsou dětem předkládány tak, aby zaujaly a s ohledem k individuálním schopnostem.
Děti vedeme k samostatnosti v chování a jednání se svými vrstevníky i dospělými.

Denní režim třídy umožňuje zachovat rovnováhu mezi volnou hrou dětí, pro rozvoj jejich vlastní iniciativy a mezi společnou řízenou činností třídy, vedenou učitelkou. Rytmické střídání činností, při kterých může dítě projevovat svou individualitu, prožívat své první sociální role a získávat počáteční sociální zkušenosti.

Společně s dětmi si vytváříme pravidla, např. jsme k sobě slušní, chováme se přátelsky, nikomu neubližujeme, vybereme si, co nás zajímá a uklidíme po sobě, hezky se oslovujeme, spolupracujeme, zdravíme při příchodu i odchodu, o vše poprosíme, za vše poděkujeme atd. Podporujeme jednotlivce v začlenění se do dětského kolektivu, respektujeme soukromí dětí, podporujeme komunikační iniciativu. Vedeme děti k tomu, aby s pochopením přijímaly určitý řád.

Naším prvořadým úkolem bude pomoci dětem s adaptací na režim MŠ, na kolektiv dětí i na nové prostředí.

 

 

 

 


Stonožky

/album/stonozky/p8302114-jpg/

—————

/album/stonozky/p8302115-jpg/

—————

/album/stonozky/p8302116-jpg/

—————

/album/stonozky/p9022125-jpg/

——————————