KOŤÁTKA

Školní rok 2022 / 2023

počet dětí : 17

věkové složení : 2 – 3 roky

 

p. učitelky : Vlasta Fridrichová 
                                Mgr. Monika Fenclová

    školní asistent : Marta Matušková

 

 

 

 

Naším záměrem je vytvořit láskyplné a příjemné prostředí, ve kterém budou děti rády pobývat. Děti mají možnost proniknout do světa her, pohádek,písniček, básniček ale i  tradičních činností, které jim dají zkušenosti.Denní režim třídy umožňuje zachovat rovnováhu mezi volnou hrou dětí, pro rozvoj jejich vlastní iniciativy a mezi společnou řízenou činností třídy, vedenou učitelkou. Rytmické střídání činností, při kterých může dítě projevovat svou individualitu, prožívat své první sociální role a získávat počáteční sociální zkušenosti, dává dítěti jistotu, ve které se dokáže snadno orientovat.

Prostředí třídy je demokratické – učitelky si společně s dětmi vytváří funkční pravidla ochraňující práva a vymezující povinnosti všech, např. jsme k sobě slušní, chováme se přátelsky, nikomu neubližujeme, vybereme si, co nás zajímá a uklidíme po sobě, hezky se oslovujeme, spolupracujeme, zdravíme při příchodu i odchodu, o vše poprosíme, za vše poděkujeme atd. Podporujeme jednotlivce v začlenění se do dětského kolektivu, respektujeme soukromí dětí, podporujeme komunikační iniciativu. Vedeme děti k tomu, aby s pochopením přijímaly určitý řád.

Všechny děti budou přicházet z domova, a tak naším prvořadým úkolem bude pomoci jim s adaptací na režim MŠ, na kolektiv dětí i na nové prostředí.

 


Třída Koťátek

/album/trida-kotatek/p8302121-jpg/

—————

/album/trida-kotatek/p8302122-jpg/

—————

/album/trida-kotatek/p8302123-jpg/

——————————