Koťátka


paní učitelky Vlasta Fridrichová a Mgr. Monika Fenclová

školní rok 2016/2017

 

Tuto třídu navštěvují nejmladší děti, tj. 2 -  3 leté.

počet dětí: 18
holčiček: 8
chlapců: 10

 

Naším záměrem je vytvořit láskyplné a příjemné prostředí, ve kterém budou děti rády pobývat. Děti mají možnost proniknout do světa her, pohádek,písniček, básniček ale i  tradičních činností, které jim dají zkušenosti.

Denní režim třídy umožňuje zachovat rovnováhu mezi volnou hrou dětí, pro rozvoj jejich vlastní iniciativy a mezi společnou řízenou činností třídy, vedenou učitelkou. Rytmické střídání činností, při kterých může dítě projevovat svou individualitu, prožívat své první sociální role a získávat počáteční sociální zkušenosti, dává dítěti jistotu, ve které se dokáže snadno orientovat.

Prostředí třídy je demokratické – učitelky si společně s dětmi vytváří funkční pravidla ochraňující práva a vymezující povinnosti všech, např. jsme k sobě slušní, chováme se přátelsky, nikomu neubližujeme, vybereme si, co nás zajímá a uklidíme po sobě, hezky se oslovujeme, spolupracujeme, zdravíme při příchodu i odchodu, o vše poprosíme, za vše poděkujeme atd. Podporujeme jednotlivce v začlenění se do dětského kolektivu, respektujeme soukromí dětí, podporujeme komunikační iniciativu. Vedeme děti k tomu, aby s pochopením přijímaly určitý řád.

Všechny děti budou přicházet z domova, a tak naším prvořadým úkolem bude pomoci jim s adaptací na režim MŠ, na kolektiv dětí i na nové prostředí.

 


Třída Koťátek

/album/trida-kotatek/img-8998-jpg/

—————

/album/trida-kotatek/img-9006-jpg/

—————

/album/trida-kotatek/img-9007-jpg/

——————————