KNOFLÍCI

Školní rok 2022 / 2023

počet dětí : 24

věkové složení : 5 – 6 let

p. učitelky: Markéta Laudová a Ivana Veberová

 

 

Snažíme se objevovat a poznávat vše kolem nás. Všechno nás zajímá, chceme si všechno vyzkoušet.Hrajeme si, tvoříme, dovádíme a připravujeme se na vstup do základní školy. Snažíme se být třídou, kde se všichni navzájem respektují, kde se cítíme spokojeně a bezpečně. Cílem je upevňování získaných zkušeností a dovedností dětí, obohacování jejich vědomostí o další nové poznatky, které uplatní při řešení běžných životních situací a při vstupu do první třídy základní školy. Děti vedeme k samostatnosti v chování a jednání se svými vrstevníky i dospělými a učíme je hodnotit svoje výsledky vlastní práce i důsledky chování.Vzdělávání a činnosti s dětmi dětí vycházejí z nabídky tématických celků ve školním programu, ale rovněž z prožitků a nápadů dětí a spontánně vzniklých situací. Cílem je podporovat zdravý vývoj dětí ve všech oblastech (biologické, psychologické i sociální), pomáhat jim získávat co nejvyšší úroveň schopností samostatně jednat, rozhodovat se, vést je tak, aby byly schopny zvládat další životní etapy.

 


 

 


Třída Knoflíků

/album/trida-knofliku/p8302105-jpg/

—————

/album/trida-knofliku/p8302106-jpg/

—————

/album/trida-knofliku/p8302107-jpg/

—————

/album/trida-knofliku/p8302108-jpg/

——————————