Hvězdičky

paní učitelka Jaroslava Hanzalová
školní rok 2016/2017

Do této třídy chodí děti 4 - 5 leté
počet dětí: 20
holčiček: 11
chlapců: 9

 

 Naším cílem je dát každému dítěti optimální prostor
k jeho všestrannému a  harmonickému rozvoji.
Chceme mít třídu plnou zvídavých a sebevědomých dětí, které do naší třídy chodí rády a s úsměvem.
Děti si navzájem pomáhají, poznávají okolní svět plný nejrůznějších prožitků a dobrodružství. Činnosti s dětmi mají pomoci k jejich všestrannému rozvoji, prožívání radosti z učení a poznávání nových věcí, získávání zkušeností a dovedností potřebných pro život. Dále rozvíjíme a dooplňujeme znalosti a dovednosti dětí, snažíme se zdokonalovat sebeobsluhu, orientaci v prostoru a samostatnosti při plnění jednoduchých úkolů. Činnosti jsou dětem předkládány tak, aby zaujaly a s ohledem k individuálním schopnostem. Zaměřujeme se na správnou výslovnost a slovní zásobu dětí. Při hrách je důležitá důslednost, vytrvalost, soustředěnost k tomu, aby dítě dokázalo dokončit zadaný úkol a cítilo pak vlastní spokojenost. Budeme posilovat tělesnou zdatnost a vytrvalost. Snažíme se rozvíjet kladné vztahy mezi dětmi, ale i dětí k dospělým i ke svému okolí. Naším cílem je spokojenost a důvěra dětí v příjemném, klidném a podnětném prostředí.


 

 


Třída Hvězdiček

/album/trida-hvezdicek/img-9031-jpg/

—————

/album/trida-hvezdicek/p3300471-jpg/

—————

/album/trida-hvezdicek/p3300472-jpg/

——————————