Hvězdičky

Školní rok 2022 / 2023

počet dětí : 21

věkové složení : 4,5 - 6 let

 

p. učitelka:  Lucie Beránková
                  Hana Kahudová

                     

 

 

 Naším cílem je dát každému dítěti optimální prostor k jeho všestrannému a  harmonickému rozvoji.
Chceme mít třídu plnou zvídavých a sebevědomých dětí, které do naší třídy chodí rády a s úsměvem.
Děti si navzájem pomáhají, poznávají okolní svět plný nejrůznějších prožitků a dobrodružství. Činnosti s dětmi mají pomoci k jejich všestrannému rozvoji, prožívání radosti z učení a poznávání nových věcí, získávání zkušeností a dovedností potřebných pro život. Dále rozvíjíme a dooplňujeme znalosti a dovednosti dětí, snažíme se zdokonalovat sebeobsluhu, orientaci v prostoru a samostatnosti při plnění jednoduchých úkolů. Činnosti jsou dětem předkládány tak, aby zaujaly a s ohledem k individuálním schopnostem. Zaměřujeme se na správnou výslovnost a slovní zásobu dětí. Při hrách je důležitá důslednost, vytrvalost, soustředěnost k tomu, aby dítě dokázalo dokončit zadaný úkol a cítilo pak vlastní spokojenost. Budeme posilovat tělesnou zdatnost a vytrvalost. Snažíme se rozvíjet kladné vztahy mezi dětmi, ale i dětí k dospělým i ke svému okolí. Naším cílem je spokojenost a důvěra dětí v příjemném, klidném a podnětném prostředí.

 

 


Třída Hvězdiček

/album/trida-hvezdicek/p8302110-jpg/

—————

/album/trida-hvezdicek/p8302111-jpg/

—————

/album/trida-hvezdicek/p8302112-jpg/

—————

/album/trida-hvezdicek/p8302113-jpg/

——————————