Na naší mateřské škole jsou nyní v provozu 4 třídy.
Děti jsou do tříd rozdělovány podle věku.

Vzdělávací nabídka je přizpůsobena věku a možnostem dětí.