Spolupráce s úsekem ZUŠ

v rámci společného právního subjektu

 

Naše MŠ PASTELKA velice úzce spolupracuje s úsekem Základní umělecké školy v rámci společného právního subjektu ZUMŠ Vlachovo Březí.
Tato spolupráce se projevuje
především v těchto oblastech :

 

Zájmové kroužky pro děti MŠ (tzv. přípravné třídy) - pod vedením učitelů ZUŠ

 

- zaměření na základní umělecké obory vyučované na úseku ZUŠ v rámci ZUMŠ Vlachovo Březí tj. hudební a taneční obor ( popř. dětský dramatický soubor DRAK)

 

- systematické rozvíjení kreativních schopností dětí, posílení jejich estetického cítění a vnímání, rozvíjení případného hudebního či tanečního nadání (talentu) pod odborným vedením

 

- zájmové kroužky:
hudebně-pohybový - předškolní PHV

přípravná taneční výchova