Spolupráce se ZŠ PJB Vlachovo Březí

 

V rámci společného školního areálu ve Vlachově Březí, v němž sídlí v podstatě tři typy škol, tj. základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola, probíhá během školního roku řada společných aktivit a akcí, které dokazují dobrou spolupráci všech tří typů škol.

 

Příprava dětí MŠ k zápisu do 1. tříd ZŠ

- předání seznamů dětí MŠ ze 3. tř. jdoucích k zápisu do 1. tř. ZŠ

- účast učitelek MŠ u zápisu dětí MŠ do 1. tř. ZŠ

- návštěva dětí MŠ v pavilonu ZŠ – prohlídka prostor ZŠ, ŠD a ŠJ

- návštěva dětí MŠ – předškoláků ve výuce v 1. tř. ZŠ (dopoledne)

- adaptační hodiny - po zápisu 1x měsíčně 1 vyučovací hodina pro předškoláčky pod vedením p. uč. ZŠ

- návštěva učitelek budoucích 1. tř. ZŠ ve třídě předškoláků MŠ
    (
pozorování dětí při
řízených o spontánních činnostech,

rozhovory s dětmi v jejich přirozeném prostředí,

     konzultace s učitelkami MŠ)

- průběžné konzultace učitelek MŠ a ZŠ
o připravenosti dětí MŠ ke vstupu do 1. tř.
(spolupráce s rodiči dítěte)

- slavnostní vítání prvňáčků v ZŠ v první školní den - tzv. Špalír

 

Účast na společných akcích :

Drakiáda, Čertování, adventní tradice (Barborky, Lucie Tři králové),
Zvonečkový průvod, pasování na čtenáře ,
pasování předškoláků na školáky,

čtení školáků dětem ve školce před spaním.

 

internetové stránky základní školy: www.zs-vlachovobrezi.net/