Spolupráce s Městem Vlachovo Březí

 

Město Vlachovo Březí v roli zřizovatele právního subjektu ZUMŠ Vlachovo Březí je od samého vzniku školy pro naši MŠ PASTELKA
blízkým a důležitým partnerem.


Spolupráce neprobíhá jen na úrovni ekonomické s ohledem na nezbytný roční rozpočet a následné vyúčtovávání provozních nákladů školy (elektrika, voda, plyn a služby) či na úrovni řešení každodenních provozních problémů obou našich úseků. Velmi dobrá spolupráce a podpora ze strany města se především odráží v cíleném a smysluplném rozvoji
naší MŠ, který směřuje
nejen ke zlepšení technického a materiálního stavu samotného pavilonu ZUMŠ, ale také ke zkvalitnění vlastní pedagogické a výchovné činnosti na úseku MŠ.

 

Systematicky pokračuje postupné zlepšování vybavení vlastních prostor MŠ didaktickými a metodickými pomůckami, vč. hraček, knih či různého výtvarného a pracovního materiálu. Velkou a významnou investiční akcí bylo zbudování a vybavení nové školní zahrady MŠ. Pochopitelně máme v plánu pokračovat ve vybavování tohoto nově vzniklého venkovního prostoru dalšími zahradními hračkami, sportovním nářadím a dalším vybavením nezbytným pro dětské hřiště. Dalším výrazným zkvalitněním stávajících prostor MŠ bylo zmodernizování všech hygienických zařízení pro děti i personál, přístavba nové šatny pro děti a rozšíření vnitřních prostor MŠ. V plánu je modernizace a tříd školy.

 

Z rozpočtu Města jsou také podporovány některé další aktivity naší MŠ – např. každoroční plavecký výcvik dětí v prachatickém bazénu (příspěvek na dopravu autobusem), významné akce školy reprezentující naši ZUMŠ nad rámec regionu a také např. i další vzdělávání našich učitelek.
Z rozpočtu města jsou každoročně hrazeny některé semináře, kurzy a různá školení NIDV Praha a ZVAS České Budějovice - pobočka Strakonice, určené pro další vzdělávání učitelek MŠ.

 

Spolupráce s Městem Vlachovo Březí probíhá také na společenské
a kulturní úrovni.
V průběhu školního roku se uskutečňuje několik významných akcí pořádaných městem, na nichž vystupují děti z naší MŠ PASTELKA spolu se svými učitelkami ( popř. i se žáky ZUŠ ),

např. oslavy významných výročí města, oslavy státních svátků či vítání nových občánků Vlachova Březí. Tyto akce probíhají většinou v Zasedací či Obřadní síni MěÚ Vlachovo Březí.

 

 

internetové stránky města: www.vlachovobrezi.cz/