Spolupráce s dalšími partnery

 

 

1. Logoped

 

        - preventivní logopedickou péči a pravidelná logopedická cvičení
            s dětmi zabezpečuje v naší MŠ PASTELKA klinická logopédka
            Dr. Jana Tláskalová ze Soukromé logopedické ambulance Vimperk,
            která za našimi dětmi dojíždí pravidelně 1x za 14 dní

 

        - hlavním cílem této spolupráce je snížení jinak dost
        vysokého procenta 
výskytu řečových vad u dětí v MŠ,
        a to zejména ve skupině
předškoláků, kde se včas a odborně
        neodstraněná řečová vada stává
překážkou pro bezproblémový
        vstup
dítěte do 1. třídy ZŠ a následně
            i pro jeho další základní vzdělávání

 

 

2. Tělovýchovná jednota SOKOL Vlachovo Březí

 

- spolupracujeme a organizačně se podílíme na přípravě dětského
    sportovního odpoledne ke Dni dětí ,
   na lampionovém průvodu s pálením
čarodějnic a
   na dětském  karnevalu.

 

 

3. Městská knihovna

 

        - vzhledem k tomu, že v našem společném školním areálu se nachází
            kromě již zmiňovaných tří typů škol také Městská knihovna
            J.V.Plánka, naskýtá se ideální příležitost pro navázání spolupráce
            naší MŠ PASTELKA s místní knihovnou

 

        - cílem této spolupráce je především vypěstování hezkého
        vztahu dítěte
ke knize, přirozený kontakt dítěte
        s prostředím knihovny, podpora
estetického vnímání
        a prožitku z čteného slova
            (důležitost čtení v rodině dítěti např. před usnutím),
            rozvoj dětské představivosti a fantazie na podkladě poslechu četby,
            zavedení pravidelné četby pohádky před poledním odpočinkem v MŠ

 

4. Divadlo ZVONEČEK + dětské divadlo Honza z bedny

 

    - již několik let k nám pravidelně dojíždí divadlo ZVONEČEK.
        Každý druhý měsíc
nás potěší veselou pohádkou v originálním podání.
        Obě divadelnice Vendulka i
Štěpánka se pro nás staly dobrými
        kamarádkami.
        Stejně dobrým kamarádem pro děti se stal pan Pohoda,
        kterého si děti pamatují zejména díky veselým písničkám.

 

 

5. Policie ČR – obvodní oddělení Prachatice

 

    - každoročně nás navštíví příslušníci Policie s poutavou
       besedou o své práci.
Děti při ní mají možnost se dozvědět
       o bezpečnosti chodců a malých cyklistů
v silničním provozu,
       prohlédnout si jejich výstroj i výzbroj, shlédnout ukázku

       výcviku služebního psa.
       Zprostředkují nám rovněž návštěvu obvodního oddělení,

       kde si děti mohou např. zasřílet z laserové pistole.

 

6. Mateřská škola Chlumany o Obec Chlumany

 

    - každoročně navštěvujeme MŠ Chlumany,
    se kterou máme již dlouhodobou spolupráci.

    Připravujeme pro děti z Chluman různé dárky
    ( obrázky a výrobky z přírodnin ) , můžeme si u nich pohrát
    na školní zahradě či hřišti z proutí. Děti mají možnost
    získávat nové informace na bylinkové zahrádce KY-BY.
    Navazují nové kamarádské vztahy, seznamují se s jiným
    prostředím školy, mají možnost porovnat život mezi městem a vesnicí.

 

7. Centrum enviromentální výchovy Casiopea Strakonice

 

    - v naučných programech se děti seznamují s živou a neživou
    přírodou, učí se třídit odpad a chovat se ohleduplně k přírodě.

 

8. Plavecký bazén Prachatice

 

    - každoročně se děti zúčastňují plaveckého výcviku

 

9. Domov důchodců Pravětín, Svaz invalidů

 

    - připravujeme vystoupení pro babičky dědečky

 

9. Pekárna Cais Vlachovo Březí
   SDH Vlachovo Březí
   firma INOS
   truhlářství Předota
   pneuservis Berry
   Přátelé mateřské školy