O Z N Á M E N Í

ZUMŠ Vlachovo Březí, zastoupená ředitelkou Tatjanou Tláskalovou, oznamuje, že

ve čtvrtek 10. května 2018

od 9.00 - 15.00 hod.
 

proběhne

dle § 34 odst. 2 Zákona č. 561/2004  Sb. (Škkolského zákona)

ve znění novely č. 178/2016 Sb.

ZÁPIS DĚTÍ

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2018 / 2019

do Mateřské školy PASTELKA

v rámci ZUMŠ Vlachovo Březí.

 

Formuláře Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

včetně kritérií pro přijímání jsou k dispozici v kanceláři MŠ.

 

Zákonné zástupce dětí žádáme, aby se k zápisu dostavili
s již vyplněnou Žádostí o přijetí dítěte do MŠ,
s rodným listem dítěte,

s průkazem totožnosti zákonného zástupce

a s potrvzením dětského lékaře, že je dítě řádně očkováno

a může navštěvovat mateřskou školu.

Děkukjeme za pochopení!!!

 

MŠ PASTELKA se moc těší ma všechny nové děti