zápis do MŠ

 

 

Základní umělecká škola a Mateřská škola, Vlachovo Březí

Komenského 346, 384 22 Vlachovo Březí

IČO : 60098767 * IZO : 60063259

 

O Z N Á M E N Í

ZUMŠ Vlachovo Březí, zastoupená ředitelkou Tatjanou Tláskalovou, oznamuje, že

 

v úterý 12. 5. 2020
a ve středu 13. 5. 2020

 

proběhne dle § 34 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb. (Školského zákona)

ve znění Novely č. 178/2016 Sb.

 

ZÁPIS DĚTÍ

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2020 / 2021

 

do Mateřské školy PASTELKA v rámci ZUMŠ Vlachovo Březí.

 

Vzhledem k Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zápisům

do MŠ pro školní rok 2020 / 2021 ze dne 3. 4. 2020 bude zápis do Mateřské školy Pastelka ve Vlachově Březí probíhat takto :

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete vyzvednout :

- v Mateřské škole ve dnech 20. - 22. 4. 2020 od 8.00 – do 10.00 hod

- vytisknout z webových stránek ZUMŠ

- v Trafice na náměstí ve Vl. Březí - dle provozní doby

 

Vyplněnou Žádost přinesete osobně do MŠ :

- v úterý 12. 5. 2020 v čase od 9.00 – do 12.00 hod

- ve středu 13. 5. 2020 v čase od 13.00 – do 15.00 hod.

 

Spolu s vyplněnou Žádostí musíte k zápisu přinést :

- kopii občanského průkazu jednoho ze zákonných zástupců dítěte

- kopii rodného listu dítěte

- čestné prohlášení k očkování (obdržíte spolu se Žádostí o přijetí)

- kopii očkovacího průkazu dítěte

 

Po předání Žádosti o přijetí budete zaevidováni a obdržíte registrační číslo vaší žádosti. Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy do 14 dnů (www.zums-vb.cz ). Zápis do MŠ bude probíhat bez přítomnosti dětí.

Děkujeme za pochopení.

 

Ve Vlachově Březí 15. 4. 2020

Tatjana Tláskalová

ředitelka školy