Náš tým

V naší mateřské škole se dětem věnuje

7 kvalifikovaných učitelek.

Monika Fenclová - mateřská dovolená,
Vlasta Fridrichová, Jaroslava Hanzalová, 

Markéta Laudová, Jana Opelková,
Yveta Smolenová, Ivana Veberová.

Průběžně dle potřeby a zájmu si doplňují odbornost samostudiem a účastí na odborných seminářích.

Do pracovního kolektivu dále patří 4 provozní zaměstnankyně – školnice, uklízečka, pomocná kuchařka a chůva.

Olga Osvaldová Maurerová, Daniela Fenclová, Monika Hnátová, Anna Lebedová.