Náš tým

V naší mateřské škole se dětem věnuje

8 kvalifikovaných učitelek a 1 asistentka pedagoga.


Vlasta Fridrichová, Jaroslava Hanzalová,
Mgr. Jaroslava Hleděncová
, Markéta Laudová, Hana Kahudová,
Anna Lebedová, Mgr. Yveta Smolenová, Ivana Veberová

Mgr. Jana Lukešová - asistent pedagoga

 

Mgr. Monika Fenclová - mateřská dovolená,
Jana Veberová - mateřská dovolená,


 

Průběžně dle potřeby a zájmu si doplňují odbornost samostudiem a účastí na odborných seminářích.

 

Do pracovního kolektivu dále patří 4 provozní zaměstnankyně – školnice, uklízečka, pomocná kuchařka a chůva.

Olga Osvaldová Maurerová, Hana Chánová, Monika Hnátová, Marta Matušková.