Náš tým

V naší mateřské škole se dětem věnuje

8 kvalifikovaných učitelek.


Lucie Beránková, Vlasta Fridrichová, Mgr. Monika Fenclová,
Markéta Laudová, Hana Kahudová, Anna Lebedová,

Mgr. Yveta Smolenová, Ivana Veberová

 


Jana Veberová - mateřská dovolená,


 

Průběžně dle potřeby a zájmu si doplňují odbornost samostudiem a účastí na odborných seminářích.

 

Do pracovního kolektivu dále patří 4 provozní zaměstnankyně
– školnice, uklízečka, pomocná kuchařka a školní asistent.

 

Olga Osvaldová Maurerová, Hana Chánová, Monika Hnátová, Marta Matušková.