Náš tým

V naší mateřské škole se dětem věnuje

9 kvalifikovaných učitelek a 1 asistentka pedagoga.

Mgr. Monika Fenclová - mateřská dovolená,
Vlasta Fridrichová, Jaroslava Hanzalová,Mgr. Jaroslava Hleděncová

Markéta Laudová, Anna Lebedová, Mgr. Yveta Smolenová,
Ivana Veberová, Jana Veberová

Mgr. Jana Lukešová - asistent pedagoga


 

Průběžně dle potřeby a zájmu si doplňují odbornost samostudiem a účastí na odborných seminářích.

 

Do pracovního kolektivu dále patří 4 provozní zaměstnankyně – školnice, uklízečka, pomocná kuchařka a chůva.

Olga Osvaldová Maurerová, Hana Chánová, Monika Hnátová, Hana Kahudová.