NADSTANDARDNÍ ČINNOSTI V MŠ

 

 

 

KLUBÍČKO

V tomto koužku si budou děti rozvíjet a upevňovat
jemnou motoriku, grafomotorické schopnosti,
předmatické znalosti a celkově zde budou cíleně připravovány
na vstup do ZŠ.

 

ZPÍVÁNKY – SBOREČEK

V tomto koužku si děti rozvíjejí hudební,pěvecké a rytmické schopnosti, zpívají si pro radost a učí se nové písničky

 

KERAMIKA

Při práci s hlínou si děti rozvíjejí tvořivost a fantazii, za každou lekci se bude platit cca 50,- kč podle spotřebovaného materiálu.