Historie školy

Mateřská škola ve Vlachově Březí byla založena 1.4.1949 a sídlila na náměstí v budově tehdejší školy.
V roce 1975 byl zahájen provoz v nové budově MŠ na sídlišti, která byla postavena za pomoci občanů Vlachova Březí. Součástí této samostatné budovy MŠ byla i velká zahrada a vlastní kuchyně. Škola měla tři třídy a navíc i oddělení jeslí.
V lednu r.1991 z rozhodnutí Obce Vlachovo Březí byly jesle zrušeny a děti z jeslové třídy přešly do nejmladší třídy MŠ.
V září školního roku 1992/93 se MŠ přestěhovala do samostatného pavilonu v areálu Základní školy, kde sídlí doposud.
V lednu 1995 se naše MŠ sloučila s místní Základní uměleckou školou, a stala se tak součástí právního subjektu s názvem Základní umělecká škola a mateřská škola Vlachovo Březí, jehož ředitelkou je od vzniku subjektu Tatjana Tláskalová.
Úsek mateřské školy má svou vedoucí učitelku, kterou do této funkce pověřuje ředitelka ZUMŠ a která zodpovídá za odbornou úroveň, tj. za kvalitu výchovně- vzdělávací práce v rámci předškolního vzdělávání a za kvalifikované metodické vedení úseku MŠ.
Ve školním roce 2002/2003 přijala naše MŠ název Pastelka , a to zejména pro své výtvarně - estetické zaměření.
Do září 2004 měla naše MŠ Pastelka dvě oddělení. Od školního roku 2004/2005 měla již tři třídy a v současné době je naše mateřská škola 4 třídní.První třída je pro děti od 2 let do 3 let věku, druhá třída je pro děti od 3-4 let, třetí třída je pro děti od 4 - 5let a čtvrtá třída je předškolní, tj. pro děti od 6-7 let věku.

V naší mateřské škole Pastelka se dětem věnuje 8 kvalifikovaných učitelek, 1 asistentka pedagoga, 1 chůva a 3 provozní zaměstnankyně.