CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

 

Školní vzdělávací program naší mateřské školy
"Pojď s námi malovat svět"
je týmová práce všech pedagogických pracovnic naší školy.
Školní vzdělávací program je v souladu s Rámcovým programem předškolního vzdělávání a vychází z cílů a kompetencí, které jsou dány Rámcovým vzdělávacím programem. Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou. je nutné vyvažovat spontánní i řízené aktivity v poměru, který odpovídá potřebám a možnostem dětí. Hlavní náplní naší výchovné činnosti je využívání metody prožitkového učení dětí. V mateřské škole musí být vytvářeno prostředí duševní phody pro všechny zúčastěné, nesmí být prostor pro strach a stres. Zvláštní pozornost je třeba věnovat rozvoji individuálních schopností každého dítěte. Šanci musí dostat všechny děti - nadané, ze sociálně znevýhodněného prostředí i děti se zvláštními vzdělávacími potřebami. Používáme takový styl vedení, který děti podporuje v jejich touze po poznání, podporuje spoluúčast a samostatné rozhodování dítěte, podporuje prosociální a neformální vztahy mezi dětmi, zaměřujeme se svým vedením dětí na prevenci šikany a jiných, společensky nežádoucích jevů.

 

 

 

 

Současná aktualizace programu byla projednána na pedagogické radě a program byl předložen ke schválení zřizovateli Městu Vlachovo Březí.

 

Platnost ŠVP:
Účinnost tohoto programu je plánována na období 3 let

s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.