Distanční výuka Knoflíci

Vážení  rodiče,

naše školka zahajuje distanční výuku pro předškoláky z důvodu plošného uzavření mateřských škol.

Distanční výuka se stala součástí školského zákona, a to i v mateřských školách. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou v tomto případě povinny distanční výuku plnit. Je to způsob výuky, který probíhá na dálku v době, kdy jiné formy výuky jsou znemožněny nebo omezeny pro různé krizové situace. Chápeme, že když máte doma školáka, je už i tak distanční výuka dost složitá….navíc ještě třeba sladit s „home office“  nebo péčí o mladšího sourozence. Necháme tedy na Vašem uvážení, kolik „úkolů“ děti splní. Na rodičovských schůzkách, které proběhly v minulém týdnu, jste obdrželi informace, jak nadále s dětmi pracovat. Co rozvíjet a na co se zaměřit s ohledem na blížící se zápis dětí do 1. tříd ZŠ. Pohovory byly vedeny individuálně, s konkrétními poznámkami a doporučeními, co s dětmi procvičovat 
(např. v pracovních sešitech, které jste si ze schůzky odnesli ).

Další informace k distanční výuce naleznete zde :Distanční výuka

Vše je voleno s ohledem na oblasti rozvoje dítěte dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Vzhledem k tomu, že  pro předškolní děti je i vzdělávání distančním způsobem povinné, vypracované úkoly  schraňujte a po návratu k běžné docházce do MŠ je  přinesete.

Děkujeme za Vaše pochopení v této nepříjemné chvíli.

Přejme si pevné zdraví a brzký návrat nás všech do školky.

Kolektiv MŠ Pastelka Vlachovo Březí