Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají naší mateřské školce.


DĚKUJEME


Jsme rádi za každou pomoc, věcný nebo finanční dar, za odpadový materiál, který používáme na výtvarné práce apod. ...
Dále děkujeme všem, kteří nás podporují při pořádání různých akcí
a za zakoupení výrobků na vánočním trhu.