NA CO SE TĚŠÍME V DUBNU

 

ve středu 10.4. půjdou budoucí školáčci na svou

třetí adaptační hodinu do velké školy

( Cílem těchto hodin je přiblížit dětem a seznámit je s prostředím školy,
poznat budoucí paní učitelky a vyzkoušet si,
jaké to je sedět ve školní lavici a být chvíli prvňáčkem. )

 

ve středu 10.4. bude LOGOPEDIE

 

v neděli 14. 4. srdečně zveme na 9. Vlachovobřezskou kraslici

v 14.30 vystoupí v krátkém programu děti z naší školky

( informace obdržíte na samostatném letáčku )

 

ve čtvrtek 18.4. má velká škola jednodenní velikonoční prázdniny

MŠ bude v obvyklém provozu

Nahlaste závazně do 12.4. p. učitelkám, kdo v tento

den přijde do školky a kdo bude s rodiči doma .

( tuto informaci potřebujeme k zajištění stravování dětí )

 

v pátek 19.4. a v pondělí 22.4. je školka

z důvodu velikonočních svátků uzavřena.

 

ve středu 24. 4. bude ve školce

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

ve středu 24.4. bude LOGOPEDIE

 

v pátek 26. 4. se můžete těšit na

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

( bližší informace na samostatném letáčku )

 

v pátek 26.4. a v sobotu 27.4. proběhne

Zápis dětí do 1. třídy základní školy

 

v úterý 30. 4. se budeme fotografovat

všechny děti na společné foto a Knoflíci na rozlučkové tablo

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

MŠ PASTELKA

 

Základní umělecká škola a Mateřská škola Vlachovo Březí

zve všechny velké i malé kamarády na návštěvu naší školky.

 

Přijďte si ve středu

24.dubna 2019 od 9.00 do 11.00 hod

s námi pohrát, prohlédnout si školku a zároveň si vyzvednout formuláře
potřebné k zápisu dětí do MŠ

na školní rok 2019/2020, který bude 9. května 2019.

 

Den otevřených dveří je určen všem zájemcům o zařazení dítěte
do předškolního vzdělávání v naší MŠ PASTELKA.

P. učitelka vám zodpoví vaše případné dotazy týkající se zápisu
do mateřské školy.

 

 

 

 

Základní umělecká škola a Mateřská škola, Vlachovo Březí

Komenského 346, 384 22 Vlachovo Březí

IČO : 60098767 * IZO : 60063259

 

O Z N Á M E N Í

ZUMŠ Vlachovo Březí, zastoupená ředitelkou Tatjanou Tláskalovou, oznamuje, že

 

ve čtvrtek 9. května 2019

od 9.00 – do 15.00 hod

 

proběhne

dle § 34 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb. (Školského zákona)

ve znění novely č. 178/2016 Sb.

 

ZÁPIS DĚTÍ

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

pro školní rok 2019 / 2020

 

do Mateřské školy PASTELKA

v rámci ZUMŠ Vlachovo Březí.

 

Formuláře Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

včetně kritérií pro přijímání jsou k dispozici v kanceláři MŠ.

 

Zákonné zástupce dětí žádáme, aby se k zápisu dostavili

s již vyplněnou Žádostí o přijetí dítěte do MŠ, s rodným listem dítěte,

s průkazem totožnosti zákonného zástupce

a s potvrzením dětského lékaře, že je dítě řádně očkováno

a může navštěvovat mateřskou školu.

Děkujeme za pochopení !!!

 

MŠ PASTELKA se moc těší na všechny nové děti !

 

Ivana V e b e r o v á                 Tatjana T l á s k a l o v á

vedoucí učitelka                 MŠ ředitelka školy