….PŘEJEME VÁM VŠEM…..

 

 

 

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ PROVOZU

MATEŘSKÉ ŠKOLY PASTELKA

V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

 

Na základě rozhoddnutí ředitelky ZUMŠ ze dne 20.5.2019

a s vědomím zřizovatele školy tj. Města Vlachovo Březí

sdělujeme všem rodičům,

že úsek Mateřské školy PASTELKA při ZUMŠ Vlachovo Březí

 

b u d e  u z a v ř e n

v době od 29. 7. - do 9. 8. 2019

 

v uvedené době budou všechny učitelky a provozní zaměstnankyně MŠ

čerpat řádnou dovolenou.

 

Provoz Mateřské školy Pastelka

bude opětovně zahájen

v pondělí, 12. 8. 2019 od 6:00 hod.

 

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

ředitelka ZUMŠ Vlachovo Březí - úsek mateřské školy, podle § 123 odst.1 a 4
Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (Školský zákon), a podle § 6 Vyhlášky č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání,

 

s t a n o v u j e

(dle § 3 Vyhlášky MŠMT č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání),

následující výši úplaty za předškolní vzdělávání

na úseku mateřské školy Pastelka

v rámci ZUMŠ Vlachovo Březí

na období letních prázdnin, tj.

od 1.7.2019 - do 31.8.2019

 

                                                         1. Na měsíc ČERVENEC 2019:

vzhledem k tomu, že v červenci byl provoz našín MŠ uzavřen pouze 5 vyučovacích dní

nebude na toto období úplata snížena,

tj. děti, které v uvedeném období MŠ navštěvovaly,

budou platit stanovenou částku 410 Kč v plné výši.

       

                                    2. Na měsíc SRPEN 2019:

vzhledem k tomu, že v srpnu bude provoz naší MŠ uzavřen 7 vyučovacích dní

bude na toto období úplůata pokrácena,

tj. děti, které v uvedeném období MŠ navštěvovaly,

budou platit částku ve výši 300 Kč.

 

                                3. Dětem, které v době  letních prázdnin MŠ nenavštěvovaly,

bude úplata snížena ze základní částky o 50%,

tj. výše úplaty bude činit 205 Kč.

 

žádost o snížení úplaty nemusejí zákonní zástupci vyplňovat,
částka bude dětem snížena automaticky.

 

Ve Vlachově Březí, 15.7.2019      Tatjana Tláskalová, ředitelka ZUMŠ