Poslání naší mateřské školy
PASTELKAChceme, aby děti v naší mateřské škole prožívaly radostné dětství ve společenství kamarádů, v prostředí, které je přizpůsobené jejich vývojovým zvláštnostem a potřebám, pod vedením lidí, kteří mají osobnostní i profesionální předpoklady k tomu, aby spolu s rodiči dětí zajistili podmínky pro maximální rozvoj osobnosti každého dítěte na podkladě jeho věkových i individuálních zvláštností a na zásadách zdravého životního stylu.