PEDAGOGICKÝ SBOR ZUŠ

Pedagogický sbor naší ZUŠ je kvalifikovaný. Tvoří ho z 80 % absolventi konzervatoří, popř. AMU s plnou aprobací pro hudební, popř. taneční výuku na ZUŠ, tj. pedagogové s nástrojovou kvalifikací, včetně hudebně-teoretických předmětů, a dále z 15 % vysokoškolsky vzdělaní pedagogové s aprobací na výuku hudebně-teoretických předmětů. Zbývajících 5 % pedagogického sboru tvoří pedagogové s dlouholetou praxí ve výuce hudebního, resp. nástrojového oboru. V současné době v naší ZUŠ vyučuje 11 pedagogů - 5 mužů a 6 žen. Jmenný seznam pedagogů naší ZUŠ naleznete v kapitole hudební a taneční obor.

ČLENOVÉ  ŠKOLNÍ  UMĚLECKÉ  RADY  při  ZUŚ

            Dechové oddělení                              uč. ČEKAN  

            Klavírní a akordeonové oddělení     uč. KOVÁČOVÁ

            Smyčcové a kytarové oddělení        uč. ZÍKA                           

            Oddělení bicích nástrojů                  uč. AMBROŽ

            Pěvecké oddělení                              uč. VARDANYAN

            Oddělení HN                                       uč. BOŠKOVÁ

            Oddělení TO                                       uč. PILÁTOVÁ