Blahopřejeme k prvnímu místu v okresním kole ve hře na kytaru Viktorii Hořínkové, kytarovému duu - Viktorie Hořínková, Jakub Toman a ve hře na housle Anně Zíkové. K druhému místu pak blahopřejeme ve hře na housle Zitě Klímové a Jakubu Hrdinovi. Toliko z Prachatic. Ve Vimperku pak ve velké konkurenci získaly druhé místo ve hře na klavír Adéla Urbanová a Michaela Bošková. Také jim blahopřejeme a všem děkujeme za reprezentaci školy.