V této rubrice budou zveřejněny
pouze podepsané příspěvky.
Anonymní budou smazány.

DĚKUJEME


Vaše názory a připomínky

Datum: 10.01.2018

Vložil: Luboš Majer

Titulek: Poděkování

Vážení přátelé,

dovolte nám, abychom jménem naší dcery Ivanky a celé naší rodiny co nejsrdečněji poděkovali Vám všem, kteří jste v rámci letošní Tříkrálové sbírky přispěli na nákup speciálního jízdního kola, které Ivance do budoucna umožní sportovní vyžití a rozšíření možností volnočasových aktivit. Naplňuje nás radostí, že je mezi námi tolik lidí, kterým není lhostejný osud spolužačky, kamarádky, dívky, kterou denně potkávají na chodbách školy. Víme, že je mnoho lidí, kteří by si podobnou pomoc zasloužili nejméně stejnou měrou jako naše dcera. Tím více oceňujeme, že jste při rozhodování o tom, jak naložit s prostředky vybranými ve veřejné sbírce, mysleli právě na ni. Vaše pomoc nám umožní učinit Ivančin život veselejší.
S úctou Ivana a Luboš Majerovi

Odpovědět

—————

Datum: 19.12.2017

Vložil: Iveta Veselková

Titulek: Vánoční besídka

Dobrý den "naše" paní učitelky,
touto cestou bych Vám chtěla moc poděkovat za krásnou vánoční besídku ve třídě Knoflíků.
Byla úžasná, slzičky se opět ronily. Jen mě mrzí, že to byla naše poslední. Děkuji Vám za trpělivost a péči, kterou našim dětem věnujete. Já si toho moc cením.
Všichni nám Vás závidí :-)

Odpovědět

—————